De Bakkerij bij Hotel Abrona een leer-werkplek midden in de samenleving!

gedoneerd: € 31000 | doel: € 31000 Doneer nu

Hotel Abrona
Hotel Restaurant Abrona is gevestigd in één van de vele historische gebouwen van Oudewater. De cliënten (wij noemen ze medewerkers) hebben een licht verstandelijke beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kenmerkend voor het werken in Hotel Restaurant Abrona is dat iedereen een aandeel kan leveren en daardoor een zinvolle plek in de samenleving heeft. Het accent ligt op de individuele ontwikkeling van de medewerkers zonder afbreuk op de kwaliteit die je mag verwachten bij een hotel restaurant.
De medewerkers die werken bij het Hotel Restaurant zijn allemaal uniek en komen met een verschillende achtergrond en hulpvraag binnen.

Abrona
Hotel Restaurant is onderdeel van Abrona. Abrona biedt dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking op verschillende woon- en werklocaties in de provincie Utrecht. Vanuit de missie: ontmoeting,ontplooiing en respect wordt begeleiding op maat geboden.

Aanleiding van het project/wens

Het gebouw verzakt en er komen scheuren in het gebouw, door funderingsproblemen. Een verbouwing is noodzakelijk voor het garanderen van de veiligheid. Niet verbouwen zou sluiting als consequentie hebben.
Het inventaris is ook gedateerd en aan vervanging toe. Voor het behoud van de klanttevredenheid zijn wij genoodzaakt om de inventaris te vervangen. Een aantal kamers is vorig jaar opgeknapt. Nu er grootschalig verbouwd gaat worden en het hotel ook een paar maanden zal sluiten is het een uitstekende gelegenheid om beide zaken te combineren.
Er is vraag naar werk in de bakkerij en er is markt voor o.a. de heerlijke appeltaarten. Uitbreiding van de bakkerij is daarom zeer gewenst

Financiele steun
Hotel Oudewater wordt verbouwd. De verbouwing wordt gefinancierd door Abrona. Het vernieuwen van de bakkerij willen we met hulp van derden (particulieren, bedrijven en fondsen) realiseren.

Duurzame relatie
Bestaande en nieuwe contacten/relaties op duurzame wijze aan ons binden door hen actief te betrekken bij de activiteiten van Hotel Oudewater. We zijn niet alleen op zoek naar eenmalige (financiële) steun maar ook naar mensen waarmee wij, samen met het team en medewerkers, het succes van het hotel kunnen behouden en versterken. Dit kan doormiddel van het bieden van tijd,kennis en of materialen.

Afgelopen jaren waren er ingrijpende veranderingen binnen de zorg. Dit heeft ook consequenties voor de bedrijfsvoering en aanbod naar onze medewerkers. Bij de heropening starten we dan ook met een nieuw concept dat beter aansluit bij de Abrona visie op zorg en maatschappij. In deze visie is het uitgangspunt dat we de inwoners vanuit de regio Oudewater zoveel mogelijk willen laten meedoen. Niet allen mensen met een verstandelijke beperking maar een nog beter aanbod creëren op het gebied van leertrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de veranderingen in het sociaal domein zijn er jongeren met een beperking (Speciaal onderwijs) die geen Wajong meer krijgen. Zij moeten aan het werk via de participatiewet. De afstand tot regulier werk is vaak te groot en met een leertraject van twee/drie jaar zie je dat deze jongeren ervaring op kunnen doen en beter kunnen instormen in het bedrijfsleven.

Er is een nauwe samenwerking met het sociaal stadsteam van Oudewater en Fermwerk (WSW)Samen met hen en Kwintes hebben we vorig jaar het project Oudewater werkt gestart. http://www.movactor.nl/nieuws/oudewater-werkt . Diverse mensen hebben dankzij dit project (via ons) al een plek in de maatschappij gevonden. Zo werkt er een iemand als vrijwilliger in een verzorgingstehuis, een ander heeft een betaalde baan bij een collega horeca bedrijf in Oudewater en weer een andere zit momenteel in zijn proeftijd bij een bedrijf waar hij olijven schept, maar ook zijn er mensen aan de slag bij onze andere db-vestiging in Oudewater, het cultuurhuis.

Gewenste resultaten/doelen
Bakkerij:
De keuken uitbreiden tot een volwaardige bakkerij waar clienten het ambacht kunnen leren. De appeltaarten zijn al een succes maar ook is er de wens om clienten andere vaardigheden aan te leren zoals brood en ander banket te leren bakken. Dit maakt het werk afwisselend maar het biedt ook ontwikkel mogelijkheden om betere kansen in de arbeidsmarkt te krijgen.
Toekomst bestendig hotel
– Het hotel is een middel om medewerkers een zinvolle plek te bieden in de maatschappij. Dit hotel moet dan ook aantrekkelijk blijven voor de gasten om te komen overnachten en te dineren/lunchen.
– Zonder gasten hebben we geen dagbesteding en kunnen we geen leer-werktrajecten aanbieden.

Leertraject
We merken op dat er verschillende (jonge) mensen met een arbeidsbeperking thuis op de bank zitten. Vaak omdat ze geen baan kunnen vinden door hun beperking. Vanwege hun beperkte vaardigheden zijn zij niet interessant genoeg voor werkgevers.
“Ik zou willen leren meer dingen uit mezelf te doen, zelfstandiger te worden. Of eigenlijk zelf zien wat er moet gebeuren en dat dan doen”.

Daarom zijn we bij Hotel Abrona een vernieuwde pilot gestart waarbij we deze jongeren in dienst nemen. We bieden ze een contract en daarmee leer-/werktraject voor bepaalde tijd. Tijdens het leerwerktraject ontvangen ze van Abrona een salaris en ontvangen zij coaching om vaardigheden te leren. Vaardigheden op de drie belangrijke gebieden; werknemersvaardigheden, sociale vaardigheden en vakgerichte vaardigheden. Na twee derde van het traject kijken we met een jobcoach naar uitstroom naar een baan buiten onze veilige omgeving. Met de opgedane vaardigheden en ervaring op zak heeft de medewerkers meer kansen op de arbeidsmarkt. En hebben wij weer plek om een andere jongeren een kans te geven.

Brian: “Ik ben blij dat ik hier deze kans krijg anders had ik thuis op de bank gezeten”

Brian is de eerste jongere die start met het leerwerk-traject en hij zit momenteel in zijn proefplaatsing. Brian heeft op verschillende plekken gewerkt en geeft aan dat het vinden en houden van een baan best moeilijk is. “ik ben blij dat ik hier deze kans krijg. Meestal krijg ik die kans niet omdat ik autistisch ben”. “Als ik hier niet aan de slag had gekund had ik nu thuis op de bank gezeten, en dat is wel lekker, maar niet goed voor me.”
Brain wordt begeleid door professionele horecamedewerkers, zodat hij goed de kneepjes van het vak leert. Onder begeleiding van zorgprofessionals die toezien om het ontwikkelproces. “Ik zou willen leren meer dingen uit mezelf te doen, zelfstandiger te worden. Of eigenlijk zelf zien wat er moet gebeuren en dat dan doen”.

Werkportfolio
Een zeer belangrijk onderdeel van de werkplekken bij hotel Abrona is ontwikkeling. Ontwikkeling van vaardigheden vergroten de kansen voor de toekomst, maar vergroten ook het gevoel van zelfstandigheid en eigen waarden. Iets doen waar je goed in bent, leren en ergens gewaardeerd worden en bij horen. Voor het ontwikkelen van vaardigheden (sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en vakgerichte vaardigheden) worden verschillenden tools gebruikt. Zo ook de WerkPortfolio, een methode ontwikkeld door docenten van het speciaal onderwijs om onze medewerkers vooral praktische vaardigheden aan te leren op het gebied van horeca technieken, maar ook hygiëne en erg belangrijk veiligheid. Tijdens het werk trainen we de medewerkers waarna ze een examen afleggen en na slagen een diploma ontvangen. Dit diploma wordt toegevoegd aan hun portfolio, zodat werkgevers in de toekomst kunnen zien welke vaardigheden de medeweker beheerst.

Het is mooi om te zien hoe trots medewerkers zijn bij het uitreiken van de diploma’s en hoe zij met het behalen van de vaardigheden groeien in hun handelingsvermogen, zelfstandigheid en eigenwaarde.

Begroting:
Inrichting/inventaris keuken/bakkerij € 80.000

Recente wensen

Oud ijzer wordt nieuwe fiets

Begeleider(tevens oud ijzer handelaar), Peter Goes: “Na duizenden kilo’s oud ijzer te hebben verzameld en ingeleverd bij de ijzerwerf,... Lees verder
gedoneerd: € | doel: €
NAN%

Doneer een kopje koffie!

Een kopje koffie lijkt zo vanzelfsprekend maar koffie drinken in een restaurant is toch niet voor iedereen weggelegd. De... Lees verder
gedoneerd: € 0 | doel: € 4500
0%

Samen kerst vieren bij Abrona

Op eerste kerstdag kwamen meer dan 100 mensen bij elkaar om kerst te vieren. Stichting Franklin heeft samen met... Lees verder
gedoneerd: € | doel: €
NAN%
Bekijk alle wensen