Vriend worden Op de hoogte blijven Webshop bezoeken

Vriend worden

Draag je de Vrienden van Abrona een warm hart toe en wil je ze financieel ondersteunen? Op deze pagina kun je een keuze maken op welke wijze je wilt bijdragen en welk project jouw voorkeur heeft.

Stichting Vrienden van Abrona is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting hoeft daarom geen schenkbelasting te betalen over giften. Wanneer de Stichting een erfenis of legaat ontvangt, hoeft zij hierover geen erfbelasting te betalen.

Ook voor jou heeft het voordelen om financieel bij te dragen aan de Vrienden. Onder bepaalde voorwaarden kun je namelijk het geldbedrag opvoeren als aftrekpost bij je belastingaangifte. Jouw gift komt dus volledig ten goede aan het door jou gekozen doel. Wil je meer weten over schenken of nalatenschappen? Neem contact op met Wilke Sloesarwij.