Ontmoeting

Je leefwereld vergroten door in contact te komen met andere mensen. Het verrijkt je leven door te kunnen praten met een ander of gewoon door er te zijn voor elkaar. Activiteiten die bijdragen aan het vergroten van het netwerk van cliënten hebben bij de Vrienden een streepje voor.

Foto:  Ontmoeting met Jessica

Onze andere thema's: