Over ons

De Vrienden van Abrona staat voor de kracht van vriendschap , er voor elkaar zijn. In voor- en tegenspoed, omdat de een soms wat meer heeft dan de ander. Vrienden helpen elkaar zich te ontwikkelen, inspireren elkaar.

Wij zijn er in het bijzonder voor de cliënten van Abrona. Abrona is een organisatie die dienstverlening biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Er zijn diverse woon- en werklocaties verspreid over de provincie Utrecht. Daarnaast kunnen cliënten ook terecht bij Abrona voor ambulante begeleiding en specialistische behandelingen.

Wij geloven in een maatschappij die je met elkaar vormt.
Vrienden van Abrona wil de maatschappelijke en informele netwerken van Abrona en haar cliënten vergroten en versterken. Pas wanneer iedereen – geen mens uitgezonderd vanwege zijn of haar beperking – kan en mag meedoen, naar eigen vermogen en naar eigen ambitie, vormen we met elkaar een waardige, inclusieve samenleving.

Donaties, financieel of in natura, zijn een mooie manier om betrokkenheid te tonen. Met de donaties van de Vrienden van Abrona kunnen wensen en behoeften van cliënten worden vervuld, die niet met zorggelden gefinancierd kunnen worden.

Abrona

Abrona is een professionele organisatie die hoogwaardige zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking, met meer dan 60 woon- en werklocaties verspreid over de provincie Utrecht. Ook Abrona, net als andere zorginstellingen voegt zich naar een nieuwe, maatschappelijke realiteit waarin met minder geld meer zorg moet worden geleverd. Hierbij wordt steeds meer beroep gedaan op een moderne civil society, waarbij burgers en organisaties zich inzetten voor een gemeenschappelijk belang, in ons geval voor een hoger welzijn voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een mooie kans om als (nieuwe) vrienden betekenisvol voor elkaar te zijn!